Lista wprowadzonych zmian w systemie

2019-02-15 (wer. 2019.02.15.1)
 • Umożliwienie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.
2018-02-22 (wer. 2018.02.22.1)
 • Dostosowanie systemu informatycznego NFZ do wymagań określonych w programie pilotażowym POZ PLUS.
2017-09-07 (wer. 2017.09.07.1)
 • Dostosowanie systemu SI NFZ do obsługi opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS-Zawał).
2016-01-29 (wer. 2016.01.29.1)
 • Dostosowanie systemu do wymagań Krajowych Ram Interoperacyjności w zakresie zgodności z Web Content AccesibilityGuidelines (WCAG 2.0).
2014-04-29 (wer. 2014.07.0.34)
 • Dostosowanie systemu informatycznego w zakresie uwzględniającym zmiany w Procedurze konkursu ofert lub rokowań prowadzonych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dodano eksport oraz import komunikatu Centralny Monitoring Konkursu Ofert. Dodano możliwość filtrowania po podstawie prawnej.
2013-09-27 (wer. 2013.07.0.33)
 • Zmiany w publikacji odwołań - zmiana nazwy pola 'Data wpływu' na 'Data wpływu/nadania' na liście odwołań.
2012-06-25 (wer. 2012.07.0.30)
 • Modyfikacja mechanizmu autoryzacji
2011-12-05 (wer. 2011.07.0.27)
 • Umożliwienie obsługi postępowań w trybie umów niewygasających
2011-12-05 (wer. 2011.07.0.27)
 • Umożliwienie obsługi postępowań w trybie umów niewygasających
2011-01-17 (wer. 2011.07.0.18)
 • Dostosowanie SI NFZ do zmian wynikających z projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na rok 2011 i lata następne.(647/k441/10/11)
2010-10-06 (wer. 2010.07.0.17)
 • 472/K329/10/09 KSSA 3000-2010-601 Zmiana polegająca na dodaniu flagi oraz filtru "postępowanie dodatkowe"
2010-10-01 (wer. 2010.07.0.16)
 • Dostosowanie 514/K356/10/09 - Dodanie w przeglądarce postępowań możliwości filtrowania postępowań o zawarcie umów według trybu postępowania
2009-11-20 (wer. 2009.07.0.14)
 • Przystosowanie przeglądarki do modelu kontraktowania RTM na rok 2010.
2007-01-19 (wer. 2007.07.0.9)
 • Dodanie w przeglądarce postępowań filtru umożliwiającego wyszukanie postępowań dla których zarejestrowane zostały protesty i odwołania.
2006-10-30 (wer. 2006.07.0.8)
 • Dodana funkcjonalność powalająca na podgląd protestów do postępowania.
 • Dodana funkcjonalność powalająca na podgląd odwołań do postępowania.
 • Dodane pobranie publikacji dotyczących protestu do postępowania.
 • Modyfikacja pobierania dokumentów ogłoszenia. Dokumenty RTF pobierane jako rozpakowane.
2006-10-12 (wer. 2006.07.0.7)
 • Zmiana wartości domyślnej dla filtra "Bieżący status" na liście postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na "ogłoszone"
2006-10-06 (wer. 2006.07.0.6)
 • Aktualizacja warunków wyszukiwania dla kryterium dzielnica
2006-09-13 (wer. 2006.07.0.5)
 • Dodana możliwość podgladu postępowań odwołanych (Dodany status ODWOŁANE do warunku Bieżący status na liście postępowań).
 • Zablokowane pobieranie zapytania ofertowego (pliku .zpo) dla postępowań o statusie innym niż OGŁOSZONE.
2006-09-08 (wer. 2006.07.0.4)
 • Poprawka dla filtru obejmujące obszar: gmina (dotyczy wybierania miasto w gminie miejsko-wiejskiej, oraz obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej)
 • Usunięcie z filtru kryterium grupa gmin oraz grupa powiatów.
2006-09-04 (wer. 2006.07.0.3)
 • Aktualizacja mechanizmu nadawania nazwy pliku zapytania ofertowego jaka jest podpowiadana podczas pobierania w przeglądarce.
2006-09-03 (wer. 2006.07.0.2)
 • Zmodyfikowana lista oddziałów
 • Poprawiony filtr Data ogłoszenia (lista postępowań)
 • Modyfikacja opisu wartości dla pola Oferenci (lista postępowań)
2006-08-16 (wer. 2006.07.0.1)

 • Instalacja wersji testowej aplikacji